ORGANISATIE

our-mission-img-1

Geschiedenis

De stichting is opgericht en bedacht door Aad van Geldermalsen; oorspronkelijk klinisch arts in zuidelijk Afrika, later epidemioloog / adviseur volksgezondheid. Hij woont al sinds 1983 in Afrika en werkte de laatste 25 jaar in Zimbabwe. Zijn passie voor fietsen als een van de meest efficiënte en gezondste manieren van voortbewegen is hem bijgebleven sinds zijn prilste jeugd in Nederland en als student in Gent.

Bij zijn bezoeken naar Nederland was hij gechoqueerd door het overschot en het ‘doordraaien’ van tweedehands fietsen. Vaak gaan ze gewoon in de afvalcontainer, terwijl er in Zimbabwe mensen zijn die de meest basale middelen ontberen. Die mensen zouden m.b.v. zo’n weggegooide fiets in hun levensonderhoud kunnen voorzien of er hun kind, dat soms 2 uur heen en 2 uur terug naar school moet lopen, mee naar school kunnen sturen. Aad zag een grote nood aan goedkoop en duurzaam vervoer voor de algemene bevolking. Zimbabwe is door een zware tijd gegaan en waar er vroeger een goeie infrastructuur bestond, ook voor fietsen, met prachtige fietspaden in Harare is er nu een periode van achteruitgang en verval. Met een gemengde groep van Zimbabwanen en Nederlanders wilden ze daar wat aan doen en zagen een kans door het overschot aan fietsen in Nederland en de duidelijk nood hier.

Bikes for Zim ontstond doordat de oprichter in 2015 de overvloed van fietsen in Nederland zag, en anderzijds de nood aan goedkoop en effectief transport in Zimbabwe. Deze nood in Zimbabwe wilde hij koppelen aan de beschikbaarheid van de vele nog altijd goede, maar niet meer gebruikte fietsen in Nederland.  De gemeente Amsterdam heeft een werkgelegenheidsprogramma waarbij zogenaamde ‘weesfietsen’ worden gedoneerd aan arme landen onder voorwaarde dat aangetoond kan worden dat die fietsen worden gebruikt om werk te creëren in de lokale samenleving.  

"Het vergroten van kansen voor Zimbabwaanse gezinnen om op korte en langere termijn in hun levensonderhoud te voorzien.".

Doelen

Algemene doelstelling:
Het vergroten van kansen voor Zimbabwaanse gezinnen om op korte en langere termijn in hun levensonderhoud te voorzien.

Dat gebeurt door fietsen in te zetten in verschillende werkgelegenheidsproject(en). Uiteindelijk moet er toename gerealiseerd worden van fietsen voor woon-werk en schoolverkeer in Zimbabwe.

Subdoelstellingen:
1. Het beschikbaar stellen van fietsen voor:
a. Training in fietsonderhoud en -reparatie,
2. Het beschikbaar stellen van gebruik van fietsen door daartoe geselecteerde doelgroepen:
a. Schoolkinderen,
b. Kleine zelfstandige ondernemers
c. Lokale fietsenmakers
d. Gezondheidswerkers,
e. Arbeiders en andere loontrekkenden voor woon-werk verkeer
f. Lesgevers en leerlingen in veilig fiets gebruik in verkeer
3. Opzetten van technische werkplaatsen voor fietsonderhoud en -reparatie
4. Promoten van, en trainen in veilig fietsgebruik voor volwassenen en schoolgaande kinderen
5. Het verbeteren van de voorzieningen van fietsers om fietsen veiliger, aangenamer en meer sociaal aanvaardbar te maken.

Er zijn prioriteitscriteria aangelegd voor de doelgroepen van uiteindelijke ontvangers van de fietsen en er worden eisen gesteld aan afhandeling en verslaglegging van de gedoneerde fietsen.

De doelstelling is ook gemotiveerd door vaststelling dat er een ruime mogelijkheid bestaat om tweedehands fietsen te verwerven en dat er een potentieel is van ‘goede gevers’ die er iets voor overhebben dat hun oude fiets nog van nut kan zijn.

Inzet van lokalen partijen

Bikes for Zim heeft zich als doel gesteld om fietsen alleen in te zetten in Zimbabwe als er ook nieuwe kansen worden gecreëerd voor de lokale bevolking. Door goede contacten van Bikes for Zim met lokale non profit organisaties in Zimbabwe zelf kan de stichting goed zien waar de behoefte precies is in het land en kan er een snelle en verantwoorde selectie gemaakt worden van prioritaire fietsprojecten, zij het voor training in onderhoud en reparatie, voor ondernemerschap, of voor het bevorderen van de fietsveiligheid. Na toekenning van deze fietsen in de vorm van een project zullen hun kansen voor schoolresultaten, werk en inkomen snel verbeteren.

Omdat de stichting zowel in Nederland als in Zimbabwe actief is kan BFZ garanderen dat het geld en de giften (in de vorm van fietsen) ook echt terecht komen bij wie het hoort.

Zelf voorzienend
Zelfvoorzienende projecten staat tegenwoordig op nummer één als het gaat om “ontwikkelingshulp’ in armere landen. Bikes for Zim sluit zich hierbij aan en zal Zimbabwe niet overspoelen met Fietsen zonder dat er iets tegenover staat. Daarom zijn de lokale projecten ook zo belangrijk. Er moet een gedegen plan liggen vanuit elke organisatie voordat de eerste fiets bij zo’n project terechtkomt. Pas als blijkt dat het plan zelfvoorzienend is, en dus de fietsen duurzaam ingezet worden en er langdurige werkgelegenheid gecreëerd wordt, zal Bikes for Zim het project ondersteunen.

De donors hebben zelf ook invloed hierop. Hoe meer er gekozen word door de donors voor een bepaald project, hoe meer dat project door Bikes for Zim ondersteund gaat worden. Andersom geldt ook dat als er geen geld komt vanuit donors voor een bepaald project, dat er met de belanghebbenden van het project gepraat zal worden.

Over Bikes for Zim – Organisatie too many bikes in NL
nl_NLDutch
en_ZAEnglish nl_NLDutch